SUFFE İSLÂMİ İLİMLER PROGRAMININ İÇERİĞİ NEDİR?

...

Program Güz, Bahar, Yaz dönemlerinden oluşmaktadır. Yılda iki defa kış ve bahar kampları uygulanmaktadır.
Eğitim Öğretim bir yılda 28 hafta devam etmekte, toplam 500 ders işlenmektedir.
Öğrenciye ilk yıl Arapça hazırlık döneminden sonra Temel İslami İlimler verilmektedir.
3. Yıldan itibaren İngilizce eğitimi almaları temin edilmektedir. Öğrenciler aynı zamanda sosyal ve kültürel alanda seminerler almaktadırlar.
Programın hedefi, en az iki dili konuşacak ve makale yazacak düzeyde bilen, toplumu yönlendirebilecek ilmi ve kültürel bir hazineye sahip olmuş, çok yönlü birer âlim olarak yetişmeleridir.
"Kur’an-ı Kerim: Tashih-i Huruf, Tecvid Ezber. İyi derecede Kur’an okuma yetisi kazanmak.

Klasik Arapça: Klasik Gramer kitaplarımız. Klasik metinleri okuma, anlama, tercüme ve araştırma yapacak yetiyi kazanmak.

Modern Arapça: Konuşma, duyduğunu anlama ve yazma, tercüme teknikleri, basın- yayını takip edebilmek.

İlmihal ve Fıkıh, Fıkıh Usulü: Klasik Fıkıh eserlerinden Arapça okumalar. Günlük hayata dair fıkhi hükümleri delilleri ile beraber öğrenebilmek ve uygulamadaki yerini kavramak
Hadis Usulü ve Hadis, Tefsir Usulü ve Tefsir. Klasik eserlerden Arapça Okumalar. Kur’an ve sünneti anlamlandırabilme ve hayatı bu çizgide yönlendirebilecek yetiyi kazanma.

İslam Kültür Hazinemiz etkinlikleri: Farsça Mesnevi, Osmanlıca Mecelle Tasavvuf Okumaları Safahat Okumaları İslam Türk Edebiyatından Seçmeler, Gündeme Uygun Olacak Şekilde Konferanslar, Kitap Kritiği ve Münazaralar yapılacaktır.

1. YIL: Kur’an-ı Kerim, Modern Arapça, Klasik Arapça, Hadis Okumaları, Akaid, İlmihal, Siyer-i Nebi, İslam Tarihinde Dönüm Noktaları

ARAPÇA KAMPI

2. YIL: Klasik Arapça, Modern Arapça, Belağat, Mantık, Hadis Usulü ve Tarihi, Hadis Okumaları, Tefsir Usulü ve Kur’an Tarihi, Tefsir Okumaları, Fıkıh, Günümüz İslam Coğrafyası, Günümüzde Yaşayan Dinler ve Mezhepler

YURT DIŞINDA ARAPÇA EĞİTİMİ

3. YIL: Modern Arapça, İngilizce, Fıkıh Usulü, Fıkıh (Aile Hukuku), İslam Hukuk Tarihi, Tefsir Okumaları, Dünya Tarihi, Din ve Toplum, Dünya Bilgisi

4. YIL İngilizce, Fıkıh (Ticaret Hukuku), İktisat-Ekonomi, Din ve Birey, İletişim ve İkna Teknikleri, Öğrencilerin seçeceği ihtisas alanına göre hazırlanır.