Hakkımızda

Mahmudiye Vakfı bir eğitim, sağlık, kültür ve sanat vakfıdır. Vakfın gayesi, yaratılmışlara hayırlı ve faydalı olmak için faaliyetlerde bulunmaktır. Bu amaçla,

Mahmudiye Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat Vakfı

Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmek ve eğitim vermek, Fertlerin meşru olan her türlü, hayati, sıhhi, iktisadi ve içtimai manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, Fertler arasında sevgi ve yardımlaşmayı artırıcı, milli birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmaktır. Kurucuların vakfa adını vermiş olan aile büyüklerini hayırla yâd etmek, sonraki nesillere örnek olan faaliyetlerini özendirmek, bunun için çalışmalar yapmak ve teşvik edici ödüller vermek.