2023 Kurban Organizasyonu

...

Mahmudiye Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Yurt dışında kurban organizasyonumuzu yapıyoruz. 
Afrika’nın doğusunda %45’i müslüman olan Kenya’nın yeni müslüman olan köylerinde kurbanlarınızı kesiyoruz. Bu köylere yaptığımız yardımları, açtığımız su kuyularını ve kestiğimiz kurbanların etlerini dağıttığımızı gören çevre köylerde ki hıristiyan ve pagan köylerde peyderpey Müslüman olmaktalar. Bu hem bizim için bir kurban ibadeti hem de Allahın dinini yaymak için bir Tebliğ vazifesi oluyor. Kenya’da bu hizmetleri gören daha önce Türkiye’de üniversite okumuş bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler Kenya’ya döndüklerinde orada Busara Derneğini kurdular. İşte bu dernek bizimle bu hayır çalışmalarını yapmaktadır. Kenya’daki derneğimizin başkanı ve yönetimindekiler Türkçe bilmektedirler. Kurbanlarınızı keserken sizin İsimlerinizi okurken video çekmekteler ve size videoları gelmektedir.
Şimdiden Kurbanlarınızı Allah Rabbimiz kabul etsin.