Kilis Arapça Yaz Okulu II. Hafta

...

 

KİLİS DE NELER OLUYOR? ????????

Suriyeli Alimler Birliği, Muhammed Ali es-Sâbuni'nin kurmuş olduğu bir kuruluştur. İstanbul, Ankara, Hatay ve Kilis'te şubeleri bulunmaktadır. Muhammed Ali es-Sâbuni'nin vefatından sonra Sâid Havva'nın mahdumu Ahmed Sâid Havva'nın başkanlığında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Kilis şubesinin başında, Halepli, emekli imam ve hâtib Abdurrahman Yasirci bulunmaktadır. Alimler Birliği medresesinde her alanda yetişmiş, âlim ve âlime, hâfız ve hâfize hocalar her yaştan insana eğitim vermektedirler. İlmi faaliyetlerin yanı sıra yetimlerle ve savaş mağduru ailelere yardım ve sosyal hizmet projeleri de bulunmaktadır. Mahmudiye Vakfı olarak Suffe İslâmi İlimler Programı'nda okuyan öğrencilerimizi Kilis'e Arapça Kampı için gönderdik. Orada bulundukları süreç içerisinde Arapça ve dini ilimleri almak üzere Alimler Birliğinin medresesine gitmeye devam ediyorlar. Ayrıca yien orada yaşayan yardıma ihtiyacı olan âileleri ziyaret ediyor ve yetimlerle ilgileniyorlar. Kendilerine kalan vakitte Kilis'te yer alan tarihi mekânları geziyorlar. Ayrıca belirlenen etüt saatlerinde ders tekrarlarını aksatmıyorlar.

Bu hafta öğrencilerimizi ziyarete giden kıymetli hocamız Gülsüm SEZEN, Mahmudiye Vakfı ile Suriyeli Alimler Birliği arasında bir protokol imzalayarak Ankara ile Kilis arasındaki ilmi kanalı kuvvetlendirdi. Elhamdulillâh!

Öğrencilerimiz medresede ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış olan:
Muhâdese ( Silsilet'ul Lisan)
Hadis (Riyazsu's-Sâlihin)
Tefsir (Safvetu't Tefâsir)
Siyer (Mucizu's-Siyrât en-Nebi) tedris etmekteler. Yanı sıra medrese müdürü Abdurrahman hocamızın gayretleriyle İstanbul'dan gelecek olan iki âlimin gerçekleştireceği 40 Hâdis-i Şerîf İmam Nevevi hatim ve hıfz programı yapılması planlanıyor! Elhamdulillâh, öğrencilerimiz 40 Hâdis-i Şerîf icâzeti almak için şimdiden hazırlanıyorlar.

Gayret bizden tevfîk Allah'tan. Duâ ile...????

Kilis'te bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım göndermek isterseniz bize ulaşabilirsiniz. ⚘