ŞİA'NIN HADİS ANLAYIŞI

DR PEYMAN ÜNÜGÜR İLE...

 Cumartesi günleri devam eden konferanslarımızın ikincisini Dr Peyman ÜNÜGÜR hocamız ile gerçekleştirdik. Şia'yı, Şia'nın Hadis anlayışını, Şii-Sunni kaynaklarda Hadis, Hadis Tenkidi, Hadis Usûlü benzerlik/farklılıkları görmek ve geliştirilen metodları tanımak adına bizlere temel oluşturan faydalı bir konferans oldu. Tatlı sohbeti ve bize katkılarından dolayı kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz.