Kulüp Çalışması

O hâlde boş kaldın mı, yine kalk yorul" İnşirah, 7 düsturu ile kalktık ve yorulsakta şikâyet etmemeye niyet ettik. Ancak Rabbimize yönelenlerden olabilmek için Suffe Yaz Okulunda güzel çalışmalar planlamaktayız...

"O hâlde boş kaldın mı, yine kalk yorul" İnşirah, 7 düsturu ile kalktık ve yorulsakta şikâyet etmemeye niyet ettik. Ancak Rabbimize yönelenlerden olabilmek için Suffe Yaz Okulunda güzel çalışmalar planlamaktayız. Çalışmalar hakkında:

Hadisi Şerif kulübümüzde;

40 Hadis-i Şerif hem Arapçası hem de manası ile birlikte ezberi yapılacaktır. Bir Mü'mine hanımın zihninde ve kalbinde Peygamber (sallalahu aleyhi ve sellem) Efendimiz'den güzel izler bulunması hedeflenmektedir.

Atölye çalısmaları;
Daha sonra verilecek takvimde de yer alan, her hafyaya özel bir etkinlik olarak planlandı. Örneğin bir hafta sinema gösterimi, bir hafta el beceri atölyesi, bir hafta konferans şeklinde. Her haftaki etkinlik önceden duyrulacaktır. Hıfz ve Tilâvet Kulübümüzde ise;
30. cüzde yer alan surelerin ezberi yapılacaktır.

Kulüplerde herhangi bir şerh okuma veya tefsir okuması yer almamakta sadece ezber üzerine çalışılacaktır.

Ayrıca ezberlerde iyi bir performans sergileyen üyelere, ezberini tamamlayan hatta sayıyı yukarıya çeken örneğin 40 hadise ilâveten 5, 6 hadis daha ezberleyen yâhut 30. cüza ek başka sure ezberi de yapabilenler arasından 1. seçilecektir. Hadis-i Şerif kulübü 1. sine Riyazus'Sâlihin, Hıfz kulübü 1. sine Tefsir kitabı hediye edilecektir.