Suffe İslâmi İlimler Programı Nedir?

"Her yönden yetişmiş,kendi alanında yeterliliğe sahip olan,dünyayı İslâmi bakış açısıyla görebilen, ülkesinde ve dünyada etkili tüm zamanlara yön verebilecek irfân sahibi Müslüman âlime hanımları ve toplum önderlerini yetiştirmek maksadıyla kurulmuştur...

"Her yönden yetişmiş,kendi alanında yeterliliğe sahip olan,dünyayı İslâmi bakış açısıyla görebilen, ülkesinde ve dünyada etkili tüm zamanlara yön verebilecek irfân sahibi Müslüman âlime hanımları ve toplum önderlerini yetiştirmek maksadıyla kurulmuştur.

Programın uygulanmasında düsturumuz; "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"(Zümer,39/9) İlâh-i Kelâm'ıdır.

Suffe İslami İlimler Programı; ilim öğrenmek, akademisyen veya araştırma görevlisi olmak, insanlığa hizmet etmek isteyen, her meslek dalından lisans veya yüksek lisans döneminde okuyan kız öğrenciler içindir.

Cenâb-ı Hakk'tan, Hz. Muhammed (aleyhisselâtuvesselâm)'ın buyurduğu üzere; "Yer ve gök ahalisi âlimlere gece ve gündüz dua ederler." kavline muhâtab olmayı niyâz ederiz."